Spotkanie we Wrocławiu 17. stycznia 2019 r.

17 stycznia 2019 we Wrocławskim Domu Literatury odbyło się spotkanie wokół „Kol isze”. Ciekawą dyskusję poprowadził Irek Grin.

Dziękuję wszystkim, którzy tak licznie przybyli,

Joanna Lisek

https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,24367519,poezja-zapisana-w-jidysz-spotkanie-z-cyklu-trzy-czwarte-rozmowy.html

https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,dyskusja-o-kobietach-w-poezji-jidysz,wia5-3267-46424.html?fbclid=IwAR3AUfvevj46YJq6py8KTLpBrj8so0Z9koxioOoBpR9Cg1BZU3iIseLzOQM

https://www.domliteratury.wroc.pl/articles/article/333/trzy_czwarte._rozmowy_o_literaturze_kobiety_w_poezji_jidysz

fot. Łukasz Kujawski