Stopka redakcyjna

Wydawca:
Fundacja Pogranicze
16-500 Sejny, Piłsudskiego 37
tel. 87 565 03 69
e-mail: wydawnictwo@pogranicze.sejny.pl
www.pogranicze.sejny.pl/oficyna

Link książki w księgarni wydawnictwa

Recenzje wydawnicze: Ewa Kraskowska, Magdalena Ruta
Redakcja i korekta: Małgorzata Grochocka
Projekt okładki i opracowanie graficzne: Cezary Gwóźdź, Joanna Degler (Lisek).
Fotografie na okładce: z przodu – grupa nowojorskich poetek jidysz, pierwsza po prawej: Malka Lee, poniżej: Szyfra Wajs, pierwsza od lewej: Ida Glazer, pośrodku stoi: Berta Kling. (YIVO Archive, Bertha Kling Collection, RG/1171);
fotografia z tyłu – Joanna Lisek, fot. Cezary Gwóźdź
Skład: Cezary Gwóźdź

Wydanie książki sfinansowane przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Książka została wydana przez Wydawnictwo Pogranicze, działające przy Fundacji Pogranicze, której działalność programowa w całości poświęcona jest propagowaniu etosu pogranicza i budowaniu mostów pomiędzy ludźmi różnych religii, narodowości i kultur.

ISBN: 978-83-66143-01-2