Recenzja „Kol isze” autorstwa prof. Eugenii Prokop-Janiec.

Dawno temu, gdy pisałam pracę magisterską, pojechałam na konsultacje do Krakowa, do prof. Eugenii Prokop-Janiec. Byłam tak przejęta, że mogę porozmawiać z największą znawczynią literatury polsko-żydowskiej. Gdyby mi ktoś wtedy powiedział, że nadejdzie czas, kiedy będę mogła przeczytać napisaną przez tę wybitną badaczkę recenzję dotyczącą mojej książki, nie uwierzyłabym. A jednak tak się stało i oto w numerze 3/2020 „Pamiętnika Literackiego” recenzja „Kol isze”.

Zapraszamy do lektury recenzji dostępnej na stronie Pamiętnika Literackiego. »

Recenzja w „Odrze”

„Książka kol isze – głos kobiet w poezji jidysz Joanny Lisek i antologia poetek jidysz Moja dzika koza, zredagowana przez Joannę Lisek, Karolinę Szymaniak i Bellę Szwarcman-Czarnotę, mają szansę na wyprowadzenie badań judaistów z cienia peryferyjności. Opublikowane do tej pory recenzje traktują bowiem obie książki jako przełomowe wydarzenia w świecie literatury i nauki, a także jako ważne dla postrzegania <<naszego>> dziedzictwa literackiego, sytuując je od razu w centrum” – pisze Karolina Koprowaska w recenzji pt. Czarne mleko i głosy poetek jidysz, która ukazała się kwietniu 2020 na łamach miesięcznika „Odra”.

Recenzja na łamach miesięcznika znak

W listopadzie 2019 r. ukazała się na łamach miesięcznika „Znak” recenzja monografii „Kol isze” oraz antologii „Moje dzika koza”. Autorką recenzji jest Aleksandra Grzemska.

W recenzji czytamy m.in. Rzadko się zdarza, że wydanie monografii naukowej i antologii poetyckiej jest długo wyczekiwanym oraz przełomowym wydarzeniem w świecie literatury i nauki. Ale raz na jakiś czas takie przypadki mają miejsce, a potwierdzają to wydane niemal jednocześnie: monografia Joanny Lisek Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.) oraz Moja dzika koza. Antologia poetek jidysz w wyborze i opracowaniu Karoliny Szymaniak, Joanny Lisek i Belli Szwarcman-Czarnoty. Te dwa pionierskie tomy, powstałe w ramach jednego długoletniego projektu badawczego, są wobec siebie komplementarne, choć każdy z nich proponuje inne spojrzenie na temat poezji jidysz tworzonej przez kobiety.

Link do recenzji na stronie www