Premiera przedstawienia „Bas kol” inspirowanego książką „Kol isze”

 

6 września 2019 r. odbyła się w Gdańsku w ramach Festiwalu Zbliżenia premiera przedstawienia „Bas kol”, opartego na tekstach poetek jidysz. Inspiracją do stworzenia spektaklu była książka „Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz”.
scenariusz i scenografia – Jakub Skrzypczak; reżyseria – Marek Brand, muzyka – Jan Ignacy Wiśniewski, występują – Ewelina Damps, Izabela Terek-Jopkiewicz
W opisie spektaklu czytamy:
„Spektakl poetycki oparty na tekstach poetek żydowskich (pisanych w jidysz i tłumaczonych na j. polski przez kobiety). Ukazuje sieć korelatów pomiędzy kobiecą psychiką, jej uwarunkowaniami społecznymi, kulturowymi, specyficznym sposobem percypowania rzeczywistości – a kobiecym pisarstwem, życiem i obecnością jej podmiotowości twórczej. Poezja żydowskich kobiet pierwszej połowy XX wieku, jest w dużej mierze nakierowana na odkrywanie i badanie własnego fenomenu, przy jednoczesnej konieczności przekraczania barier narzuconych przez system zniewolenia, władzy i dominacji. Wyłania się tutaj specyficzna kategoria Innego. Wykluczenie i przemoc, dotykają Innego ze względu na przynależność narodową, religijną, czy klasową. W kobiecej poezji jidysz, możemy ujrzeć i niemal dotknąć równie bolesnej inność i opisu przemocy wyższego rzędu – przenikającej te wszystkie stratyfikacje pionowo – przemocy wobec Innej”.

Autorka zdjęć: Iwona Wojdowska

 

Spotkanie Joanny Lisek z Magdaleną Rutą w JCC Kraków poświęcone książce „Kol isze” – transmisja wideo.

"Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz" – spotkanie z autorką Joanną Lisek

Opublikowany przez JCC Krakow Wtorek, 22 stycznia 2019

Spotkanie we Wrocławiu 17. stycznia 2019 r.

17 stycznia 2019 we Wrocławskim Domu Literatury odbyło się spotkanie wokół „Kol isze”. Ciekawą dyskusję poprowadził Irek Grin.

Dziękuję wszystkim, którzy tak licznie przybyli,

Joanna Lisek

https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,24367519,poezja-zapisana-w-jidysz-spotkanie-z-cyklu-trzy-czwarte-rozmowy.html

https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,dyskusja-o-kobietach-w-poezji-jidysz,wia5-3267-46424.html?fbclid=IwAR3AUfvevj46YJq6py8KTLpBrj8so0Z9koxioOoBpR9Cg1BZU3iIseLzOQM

https://www.domliteratury.wroc.pl/articles/article/333/trzy_czwarte._rozmowy_o_literaturze_kobiety_w_poezji_jidysz

fot. Łukasz Kujawski