Premiera przedstawienia „Bas kol” inspirowanego książką „Kol isze”

 

6 września 2019 r. odbyła się w Gdańsku w ramach Festiwalu Zbliżenia premiera przedstawienia „Bas kol”, opartego na tekstach poetek jidysz. Inspiracją do stworzenia spektaklu była książka „Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz”.
scenariusz i scenografia – Jakub Skrzypczak; reżyseria – Marek Brand, muzyka – Jan Ignacy Wiśniewski, występują – Ewelina Damps, Izabela Terek-Jopkiewicz
W opisie spektaklu czytamy:
„Spektakl poetycki oparty na tekstach poetek żydowskich (pisanych w jidysz i tłumaczonych na j. polski przez kobiety). Ukazuje sieć korelatów pomiędzy kobiecą psychiką, jej uwarunkowaniami społecznymi, kulturowymi, specyficznym sposobem percypowania rzeczywistości – a kobiecym pisarstwem, życiem i obecnością jej podmiotowości twórczej. Poezja żydowskich kobiet pierwszej połowy XX wieku, jest w dużej mierze nakierowana na odkrywanie i badanie własnego fenomenu, przy jednoczesnej konieczności przekraczania barier narzuconych przez system zniewolenia, władzy i dominacji. Wyłania się tutaj specyficzna kategoria Innego. Wykluczenie i przemoc, dotykają Innego ze względu na przynależność narodową, religijną, czy klasową. W kobiecej poezji jidysz, możemy ujrzeć i niemal dotknąć równie bolesnej inność i opisu przemocy wyższego rzędu – przenikającej te wszystkie stratyfikacje pionowo – przemocy wobec Innej”.

Autorka zdjęć: Iwona Wojdowska