Spis treści

 

PRZEDMOWA

Nota bibliograficzna

PODZIĘKOWANIA

WPROWADZENIE

Jidysz – język kobiet?

CZĘŚĆ I. Kobiety w dawnej literaturze jidysz

 1. Czytelniczka i mecenaska
  1. Egalitaryzm dawnej literatury jidysz
  2. Cene-rene, czyli Biblia kobieca
  3. Romanse rycerskie
  4. Majse-buch, czyli żydowska alternatywa dla romansów
  5. Muser-sforim, czyli pouczenie dla Domu Jakuba
 2. „Ja w cichości muszę milczeć” – autorki
  1. Na marginesie ksiąg
  2. Poetki kaznodziejki
   1. Rywka Tiktiner
   2. Chana Kac
  3. Pieśń zarazy Tojby Pan
  4. Tchines – modlitwy kobiet
 3. Podmiotowość kobieca w żydowskich pieśniach ludowych
  1. Z matki na córkę
  2. Pieśni Tory
  3. Ludowe pieśni świeckie

CZĘŚĆ II. Nowoczesne poetki jidysz

 1. Rozkwit poezji kobiet w nowoczesnej literaturze jidysz
  1. Początki nowoczesnego piśmiennictwa jidysz
   1. Haskalowe zamilknięcie kobiet
   2. Potencjał literatury popularnej – nowa czytelniczka
   3. Emancypacja Żydówek i jidysz
  2. Debiuty 1888–1900 . Pionierki
   1. Patetyczne początki – Roza Goldsztejn
   2. W stronę ludu – Anna Rapport
  3. Debiuty 1900–1910. Kamuflaże
   1. Żydowski neoromantyzm – Zelda Kniżnik
   2. Kamuflażowa erotyka – Perl Pryłucka
   3. Początek demistyfikacji – Jehudis
  4. Debiuty 1910–1914. Mówić własnym głosem
   1. Poetka, która zniknęła – Fradel Sztok
    1. „To Szechina łka z mojego ja” – Sora Rejzen
    2. Wyjść z cienia braci
    3. Debiutancki tom prozy
    4. Tkanie poezji – wileński zbiór wierszy z 1924 r.
    5. Przeżycie pokoleniowe – pierwsza wojna światowa
    6. Tłumaczka
   2. Między tradycją a modernizmem – Roza Jakubowicz jako Nowa Rachela
    1. Trudności z debiutem, czyli zderzenie z męskimi redakcjami czasopism
    2. Kol isze – czyli głos kobiecy nie może brzmieć
    3. Nowe Rachele – zwolenniczki ortodoksyjnego jidyszyzmu
    4. Kobiecość biblijna
    5. Strach, pogrom, zniszczenie
  5. Debiuty wojenne
   1. „Pisać? Po cóż te tortury…” – przypadek Broni Baum
    1. Spuścizna rękopiśmienna Broni Baum
    2. Edukacja jako priorytet
    3. Pierwsza wojna światowa i jej konsekwencje jako przeżycie konstytuujące poglądy i postawę autorki
    4. Kwestia tradycji i religii
    5. Wątki feministyczne, stosunek do mężczyzn, relacje z kobietami
    6. Przymus pisania i jego geneza
 2. Złota era poezji jidysz kobiet (1918–1939)
  1. Rewolucja nowoczesności
   1. Świadomość przełomu, rewizja przeszłości
   2. Miasto kontra sztetl?
   3. Frojen frage
   4. Wyjść z frojen-winkl, czyli kobiety na froncie literackim
  2. Polska
   1. Łódź i pierwsze zbiorowe wystąpienie poetek jidysz
    1. Głos dziewczęcia niewinnego – Miriam Ulinower
    2. Splin fabrycznego miasta – wczesna twórczość Rikudy Potasz
   2. Warszawa
    1. Warszawa jako centrum rozwoju modernizmu jidysz
    2. Pierwsza dama czy rycerzyca literatury jidysz? – Kadia Mołodowska
     1. Kijów–Warszawa–Nowy Jork
     2. Kobieta w centrum
     3. Obca czy swojska?
     4. Poezja działania
     5. Jestem kobietą
     6. Zachowawczość czy radykalizm?
     7. „Szkoda, Kadia, że ciebie tu nie ma“ – wyjazd w 1935 r.
   3. Galicja
    1. „Ekstrajekcja kosmiczna pulsów” – Debora Vogel
    2. Prorokini nowej prawdy – Rachela H. Korn
  3. Stany Zjednoczone – Nowy Jork
   1. Amerykanizacja bez asymilacji – Lower East Side
   2. Radykalizm żydowskiej Nowej Kobiety w Ameryce
   3. Świat w kieszonkowym lusterku – Raszel Weprińska
   4. „Tańczę między kindżałami”– Celia Dropkin
   5. Pchanie wozu bez kół – Berta Kling
   6. Jidyszowa Safona – Anna Margolin
   7. Rodzona Amerykanka – Chasia Kuperman
   8. „Hamer” i komunizujące jidyszowe poetki w Ameryce
  4. Ukraina, Związek Radziecki
   1. Porewolucyjne ożywienie
   2. Rewolucja a emancypacja kobiet
   3. Chór kobiet
   4. „Ze wszystkich mężczyzn jestem najbardziej męska” – Chana Lewin
    1. Matka
    2. Ubranie
    3. Żołnierka
    4. Kochanka
    5. „Niemy ptasi krzyk…”

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

MATERIAŁY ARCHIWALNE

PRZEDWOJENNE ŹRÓDŁA PRASOWE

BIBLIOGRAFIA OGÓLNA (wybór)

SUMMARY

SPIS ILUSTRACJI

INDEKS